Захист даних

1. Зміст онлайн-послуги

Автор не бере на себе відповідальність за своєчасність, правильність, повноту та якість наданої інформації. Претензії до автора, які стосуються матеріальних або моральних збитків, що виникають при використанні або невикористанні поданої інформації або використанні неправильної та неповної інформації, однозначно виключаються, при умові, що зі сторони автора не має документально підтвердженої навмисної провини або провини через грубу недбалість. Усі послуги є добровільними та необов’язковими до виконання. Автор однозначно залишає за собою право змінювати, доповнювати, видаляти або тимчасово чи повністю припинити публікацію частин сайту або всієї послуги без окремого повідомлення про це.           

2. Вказівники та посилання

При наявності прямих або непрямих вказівників на сторонні веб-сайти ("Гіперпосилання"), що не належать до компетенції автора, відповідальність по зобов’язанням була б законною лише в тому випадку, коли автор знає їхній вміст та це було б технічно можливим та доцільним запобігти такому використанню у випадку наявності протизаконного вмісту. Цим самим автор однозначно заявляє, що на момент створення посилання не було встановлено жодного нелегального вмісту на сторінках за посиланнями. Автор не має жодного впливу на теперішнє або майбутнє оформлення, вміст або авторство сторінок за даними посиланнями або пов’язаних з ними. Цим самим він однозначно відмовляється від вмісту, викладеного на сторінках за даними посиланнями або пов’язаних з ними, який було змінено після створення посилання. Дане твердження поширюється на усі посилання та вказівники, створенні в рамках власної онлайн-послуги, а також на повідомлення третіх осіб у книгах відгуку користувачів, дискусійних форумах, переліках посилань, переліках розсилок та в інших формах баз даних, що подані автором, де є можливим зовнішній доступ до запису вмісту. За незаконні, неправильні та неповні матеріали та, особливо, за збитки, що виникають у зв’язку з використанням або невикористанням такого роду наданої інформації, відповідальність несе лише провайдер сайту, на який було зроблено посилання, а не та особа, яка через посилання лише вказала на відповідну публікацію.                    


3. Авторське право та право на товарний знак

Автор намагається в усіх публікаціях приймати до уваги авторське право фотографій, графічних зображень, аудіо-документів, відео-епізодів та текстів, що використовуються, використовувати створені ним особисто фотографії, графічні зображення, аудіо-документи, відео-епізоди та тексти або користуватися ліцензійними фотографіями, графічними зображеннями, аудіо-документами, відео-епізодами та текстами. Усі, вказані в онлайн-послузі або, якщо це необхідно, заборонені для використання третіми особами бренди або товарні знаки, беззаперечно підпадають під дію положень відповідного діючого права на товарний знак та підлягають праву власності зареєстрованого власника. Лише тільки на підставі назви не можливо зробити висновок про те, що бренд не є забороненим для використання правами третіх осіб! Авторське право на опубліковані, створені самим автором об’єкти, залишається за автором сайту. Копіювання або використання таких фотографій, графічних зображень, аудіо-документів, відео-епізодів та текстів в інших електронних або друкованих публікаціях без виключної згоди автора забороняється.                      


4. Захист даних

У випадку, якщо в рамках онлайн-послуги існує можливість для введення особистих чи службових даних (електронні адреси, прізвища, адреси), тоді розголошення таких даних зі сторони користувача відбувається виключно на добровільній основі. Використання та оплата усіх запропонованих послуг – якщо це можливо технічно та є доцільним – допускається без зазначення таких даних або із зазначенням анонімних даних чи псевдоніму. Не дозволяється використання контактних даних, що публікуються для вихідних даних або аналогічної інформації, як наприклад поштова адреса, номер телефону та факсу, а також електронні адреси, третіми особами для відправки небажаної інформації. Юридичні дії проти відправників так званих спамів у випадку порушення даної заборони однозначно здійснюються на підставі відповідних прав.                


5. Юридична дія положення про відповідальність

Дане положення про відповідальність необхідно розглядати як частину онлайн-послуги, на яку зроблено посилання на даній сторінці. Якщо частини або окремі формулювання даного тексту не відповідають діючому правовому статусу, більше не відповідають або не повністю відповідають, то інші частини документу залишаються дійсними на предмет їх змісту та законності.   

 

 


6. Обробка даних

Якщо на наших сайтах є запити про отримання персональних даних (наприклад, прізвище, адреса або електронна адреса), то це відбувається по мірі можливості завжди на добровільних засадах. Використання пропозицій та послуг, по мірі можливості, завжди є можливим без зазначення персональних даних. Ми звертаємо увагу на те, що передача даних в мережі Інтернет (наприклад, під час спілкування по електронній пошті) може виявити прогалини в системі безпеки. Абсолютний захист даних від доступу до них третіх осіб є неможливим.  

Використання контактних даних, опублікованих у зв’язку із зобов’язанням про публікацію вихідних даних, третіми особами для відправки небажаної реклами та інформаційних матеріалів категорично забороняється. Адміністратори сторінок залишають за собою право на вчинення юридичних дій у випадку небажаного отримання рекламної інформації, як наприклад спаму.  

7. Google Analytics
Даний веб-сайт використовує Google Analytics, сервіс веб-аналітики Google Inc. ("Google"). Google Analytics використовує так звані "куки", текстові файли, які зберігаються на Вашому комп’ютері і дозволяють зробити аналіз використання Вами веб-сайту. Інформація, отримана від "кукі", про використання Вами даного веб-сайту, як правило, передається на сервер Google в США і там зберігається.    

У випадку активації IP-анонімності на цьому веб-сайті, Ваша ІР-адреса з Google завчасно буде відсічена на території країн-учасниць Європейського союзу або інших країн-учасниць Угоди про Європейський економічний простір. Тільки у виняткових випадках повна IP-адреса передається на сервер Google в США і відсікається там. За запитом адміністратора цього сайту Google буде використовувати цю інформацію для оцінки Вашого використання веб-сайту, складання звітів про діяльність веб-сайту та надання їм інших послуг, пов'язаних з роботою сайту і використанням Інтернету. IP-адреса, яку Ваш браузер передає Google Analytics, не буде пов'язана ні з якими іншими даними Google.

Ви можете відмовитися від використання "кукі", вибравши відповідні налаштування у Вашому браузері; проте ми звертаємо Вашу увагу на те, що якщо Ви зробите це, Ви не зможете використовувати всі функції цього веб-сайту. Ви також можете відмовитися від збору даних, що формуються за допомогою куків або стосуються Вашого використання веб-сайту (вкл. з  Вашою ІР-адресою) для Google, а також від обробки цих даних Google, скачавши і встановивши плагін для браузера за актуальним посиланням: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

      

 

Безкоштовний тел.: 0800300210
@
info@bohnenkamp.ua

* Обов'язкові поля

Вам потрібна допомога?
Натисніть на значок довідки справа, щоб відкрити навчальні інструкції по використанню магазину.