I. Пропозиції та прийняття договорів

* 1. Пропозиції ніколи не тягнуть за собою юридичні зобов'язання, якщо інше не зазначено в письмовій формі.

* 2. Замовлення, в тому числі представлені нашим роз’їзним агентам, незалежно від юридичних зобов’язань клієнта, набувають юридичної чинності для нас тільки відповідно до нашого письмового підтвердження замовлення при його складанні.

* 3. Підтвердження замовлення, додаткові угоди та поправки, а також усні та телефонні домовленості є дійсними тільки за нашого безпосереднього письмового підтвердженні. Ця вимога щодо письмової форми не може бути скасована усною угодою.

* 4. Зазначені загальні умови продажу, поставки та оплати застосовуються до всіх наших продажів або інших типів поставок. Можливі інші умови або підтвердження з боку клієнта стають юридично обов’язковими для нас тільки в тому випадку і в тій мірі, в якій ми чітко погодилися з ними. Наша відмова коментувати такі додаткові умови не повинна тлумачитися як прийняття таких умов. Подібні додаткові умови або підтвердження з боку клієнта, які можуть не бути юридично зобов’язуючими, докладно описані нижче.

 

II. Ціни

* 1. Ціни, зазначені в прейскурантах, пропозиціях, підтвердженнях замовлення і т.д., не є фіксованими. Ми завжди будемо застосовувати ті ціни, які є актуальними на момент поставки. Ціни щодо ремонту завжди будуть якомога більш точними, але не завжди матимуть обов’язкову силу.

* 2. Всі ціни вказані в національній валюті - гривня.

* 3. Товари відправляються без штемпеля. Якщо відправляються товари з оплаченою доставкою, то оплата за доставку буде стягуватися з клієнта.

 

III. Поставки

* 1. Якщо немає чіткої угоди про конкретний спосіб доставки, режим доставки буде обраний на наш розсуд. Сума страхування відправлення буде оплачуватися клієнтом, включаючи оплачені доставки.

* 2. Транспортна страховка буде надаватися тільки за окремим запитом клієнта та підрахунком передбачуваних витрат з його боку.

* 3. Зазначені терміни доставки завжди є приблизними підрахунками, необов’язковими для точного виконання.

* 4. Терміни доставки будуть вираховуватися з моменту підтвердження замовлення і після відповіді на будь-які технічні питання.

* 5. Наше дотримання встановлених або узгоджених термінів поставки залежить від виконання договірних зобов’язань клієнта, особливо від дотримання клієнтом узгоджених умов оплати та своєчасного отримання нами всієї необхідної документації, яка повинна бути надана клієнтом.

* 6. Якщо термін доставки перевищено більш ніж на чотири тижні, клієнт матиме право скасувати замовлення, якщо товар не буде доставлений протягом періоду відстрочки, що становить додаткові чотири тижні.

* 7. У разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як війна або інші непередбачені обставини: видання офіційних указів, порушень громадського порядку, порушення в роботі транспорту або його відсутність, страйк чи колективні звільнення, збої в експлуатації техніки або дефіцит матеріалів, що впливають на нас або наших постачальників, або ж якщо будь-які інші обставини за межами нашої сфери впливу не дозволяють нам доставити товар вчасно, змушують затримати доставку або ускладнюють її, ми будемо мати право або відмовитися від договору, або продовжити термін доставки на час дії обставини, що перешкоджає. Ми збережемо це право у випадку вищезазначених обставин, навіть якщо ці обставини відбуваються одночасно з іншими затримками доставки, що виникли раніше.

* 8. Ми маємо право робити часткові поставки за умови, що це було чітко узгоджено.


IV. Захист товару 

* 1. Всі товари, доставлені нами, залишаться нашою власністю до тих пір, поки не будуть врегульовані всі наші претензії до клієнта, що виникли в результаті наявних ділових відносин з нами (резервування права власності).

* 2. Клієнт має право обробляти або експлуатувати товари з зауваженням, що це необхідно для бізнес-діяльності клієнта. Клієнт обробляє або використовує подібні товари таким чином, щоб у нього не виникало ніяких претензій по відношенню до нас. Ми будемо вважатися виробником будь-яких проміжних або кінцевих продуктів, створених в процесі подібної обробки або експлуатації товару, і збережемо або придбаємо право власності на них.

* 3. Якщо зазначені товари є об’єднаними або змішаними з іншими товарами, які нам не належать, ми будемо співвласниками нового створеного продукту, зокрема, пропорційно вартості нашого майна по відношенню до вартості інших оброблених товарів на момент обробки. Комбінуючи або змішуючи поставлений товар з іншими товарами, клієнт тим самим надає нам право власності або спільного володіння будь-якими виробами, створюваними шляхом такого об’єднання або змішування. Клієнт повинен поводитися з нашим товаром з належною ділової обачністю і пересторогою.

* 4. Пункти 2 і 3 цього документа також будуть застосовуватися, якщо новостворені продукти виявляться більш цінними, ніж окремі готові вироби, однак ці готові вироби будуть використовуватися тільки в якості забезпечення вартості зауважених товарів, які ми поставили.

* 5.

а) Клієнт має право повторно продавати тільки ті продукти і товари, які ми доставили в ході звичайного ділового співробітництва. Інші види використання товару, особливо їх застава або їх передача в якості забезпечення гарантій, є неприпустимими без нашої попередньої письмової згоди.

б) У разі перепродажу товару або виробів, які були створені шляхом обробки або використання оригінальних товарів, клієнт повинен укласти з покупцями угоди про те, що право власності на предмети, навіть в разі їх обробки або експлуатації покупцями, завжди буде залишатися за нами, за умови, що особа, яка здійснює процес обробки або експлуатації, буде хранителем. Це також буде застосовуватися до виробів, по відношенню до яких наша власність або спільне володіння набувають чинності відповідно до пункту 3.

в) Перепродаж повинен припинитися в будь-який момент часу, якщо ми відмовляємося від нашої згоди на такий перепродаж.

г) Машини та інструменти не повинні продаватися клієнтом, оскільки вони просто надаються нами для використання на об’єктах клієнта.

* 6.

а) Дебіторська заборгованість, вимагати повернення якої клієнт має право в результаті перепродажу товару, що поставлений нами, або продажу нових виробів, створених в результаті обробки або експлуатації наших виробів, або, що випливає з будь-яких інших правових підстав щодо зазначених предметів, повинна бути негайно надана нам в розмірі вартості наших оригінальних товарів, або, в разі обробки або експлуатації наших товарів разом з товарами, які не є нашим майном, в розмірі вартості зауважених оброблених або експлуатованих предметів, незалежно від того, чи продаються ці предмети одному або декільком покупцям і від того, чи продаються вони окремо або разом з іншими товарами. Ця вимога також буде застосовуватися до виробів, щодо яких наша власність або спільне володіння виникає відповідно до пункту 3. Метою передачі цієї дебіторської заборгованості є забезпечення наших вимог відповідної суми щодо клієнта.

б) Клієнт зобов’язується стягувати дебіторську заборгованість, призначену для нас, до тих пір, поки нашу згоду не буде відкликано, проте клієнт повинен негайно передавати зібрані суми нам, поки його заборгованість по відношенню до нас не буде погашена. Крім того, клієнт повинен застосовувати окремий бухгалтерський облік по відношенню до дебіторської заборгованості, призначеної для нас, і зберігати ці суми окремо до моменту, коли вони повинні бути передані нам для отримання.

в) Ми не будемо використовувати наше власне право на стягнення коштів, поки клієнт виконує зобов’язання по виплаті коштів належним чином.

* 7. Ми зобов’язуємося випускати цінні папери відповідно до цієї угоди, коли їхня вартість перевищує 20% від боргового зобов’язання.

* 8. Зауваження про право власності відповідно до цих правил буде залишатися незмінним, навіть якщо індивідуальна дебіторська заборгованість була включена в поточні рахунки-фактури і баланс був врахований і закритий.

* 9. Коли треті сторони отримують контроль над товарами і виробами, на які у нас є право власності або спільного володіння, або над дебіторською заборгованістю, належною нам, клієнт негайно інформує нас про це, повідомляє третю сторону про наші права і надає нам всю необхідну документацію, щоб ми мали можливість озвучити наші умови і вимоги.

* 10. Клієнт повинен застрахувати всі зауважені товари, що постачаються, від крадіжки, пожежі або пошкодження водою.

 

V. Платежі

* 1. Поставки здійснюються післяплатою або передоплатою.

* 2. Терміни оплати вимагають окремих письмових угод.

* 3. Платежі повинні здійснюватися за собівартістю і без вирахувань. Дата отримання платежу - це дата, коли кошти стають доступними для нас. Якщо досягнуто домовленості про знижку, вона буде надана тільки в тому випадку, якщо грошовий платіж є отриманим нами і доступним відповідно до встановленого терміну оплати, і якщо всі попередні вимоги є врегульованими.

* 4. Ми відкрито зберігаємо за собою право приймати векселі і чеки. Якщо їх прийнято, вони будуть прийматися тільки в цілях оплати і будуть вважатися сплаченими тільки після їхньої подачі до банку і отримання грошових коштів. Комісійні платежі оплачує клієнт.

* 5. Коли переказні векселі приймаються, гарантій щодо їхнього своєчасного надання або оспорювання не передбачено.

* 6. Якщо терміни оплати не виконуються, ми будемо застосовувати відсотки за тією ж ставкою, що і відсотки, що стягуються з нас при отриманні позик, але не менше ніж на 2% більше, ніж базова ставка Європейського центрального банку.

* 7. Недотримання термінів оплати або невиплата платежу дає нам право утримувати поставки.

* 8. Відхилення від наших вимог допускається тільки з незаперечними або юридично обґрунтованими зустрічними претензіями.

* 9. Якщо нам стане відомо про обставини, які роблять кредитоспроможність клієнта сумнівною після укладення договору, все дебіторські заборгованості повинні бути негайно погашені, в тому числі і ті, для яких ми взяли векселі або чеки, які ще не були депоновані. Ми маємо право зажадати негайну оплату готівкою або повернення поставлених товарів. Потім ми будемо мати право на наш розсуд вимагати передоплати або цінні папери щодо поставок, які ще повинні бути доставлені, або повністю або частково відмовитися від договору. В останньому випадку ми будемо мати право на компенсацію за збитки, завдані у разі невиконання зобов’язань. Наше право на відкликання залишиться незмінним, якщо ми спочатку будемо вимагати передоплату або цінні папери, а клієнт не виконає нашу вимогу протягом зазначеного терміну.

* 10. У разі невиконання платежу ми будемо мати право негайно вилучити доставлені нами товари, а також предмети, щодо яких у нас є права власності або спільного володіння відповідно до статті IV цих умов. Вартість вилучених предметів буде надана для оплати клієнту. Суми будуть ґрунтуватися на виставлених рахунках. Наш втрачений прибуток, витрати на поставку і складання товару, а також амортизація товарів за новою вартістю будуть стягуватися з клієнта. Якщо клієнт не надасть доказ того, що наш втрачений прибуток і витрати на доставку насправді були нижче, ми маємо право розраховувати на 25% від продажної ціни товару. Наше отримання товарів назад у власність буде являти собою вихід з договору купівлі-продажу, якщо ми прямо заявляємо про це в письмовій формі.

 

VI. Повідомлення про дефекти і гарантії

* 1. Якщо клієнт є трейдером відповідно до торгового кодексу, претензії клієнта щодо дефектів вимагають від клієнта дотримання встановлених законом вимог контролю якості та повідомлення іншій стороні про дефекти. Клієнт повинен перевіряти товар відразу після отримання, коли це доцільно в ході стандартних бізнес-операцій, і, якщо виявлено дефекти, негайно повідомляти нам про ці дефекти в письмовій формі. Якщо клієнт не присилає нам подібного листа, товари будуть вважатися прийнятими, якщо тільки дефект не буде такого характеру, що його неможливо буде розпізнати під час перевірки товару після його отримання. Якщо такий дефект проявиться пізніше, про нього слід повідомити негайно після його виявлення, інакше товар буде вважатися прийнятим навіть з урахуванням такого дефекту. Своєчасна відправка звіту про дефекти є достатньою дією для захисту прав клієнта.

* 2. Ми не будемо надавати ніяких гарантій щодо усунення дефектів, викликаних природними пошкодженнями, що виникли внаслідок зносу, неправильної або недбалої обробки виробу або невідповідним / неналежним зберіганням або використанням товару через недотримання інструкцій щодо роботи з виробом і його використання. Якщо поставки здійснюються відповідно до креслень, специфікацій, зразків, інструкцій і т.п., що надані клієнтом, то клієнт бере на себе ризики щодо придатності використання цього виробу за подібним призначенням.

* 3. Якщо доставлені товари мають дефекти, ми будемо першими мати право вибирати, чи усунемо ми недоліки (виправлення дефектів), або забезпечимо доставку товару без дефектів (заміна). Наше право відмовитися від усунення несправностей відповідно до нормативних положень залишається незмінним. Ми маємо право зробити усунення дефектів залежним від оплати клієнтом належної купівельної ціни. Однак, клієнт має право утримувати розумну частину купівельної ціни, пропорційну дефекту. Клієнт повинен надати нам необхідний час і можливість для усунення дефектів і, зокрема, повинен передати нам неналежні товари для тестування. У разі заміни клієнт повинен повернути дефектні вироби відповідно до чинних нормативних актів.

* 4. Усунення дефектів не включає в себе демонтаж дефектних деталей або установку деталей без дефектів, якщо ми з самого початку не зобов’язані забезпечувати установку. Витрати, пов’язані з усуненням несправностей, зокрема, транспортні, робочі та матеріальні (але не витрати на установку та демонтаж), будуть покриватися нами, але тільки в разі доведеної наявності дефектів. Якщо виявиться, що вимога про усунення дефектів з боку клієнта є необґрунтованою, ми маємо право вимагати компенсацію від клієнта.

* 5. Якщо усунути дефект не надається можливим, або якщо термін дії усунення дефекту, встановлений для клієнта, закінчився, і дефекти не були усунені, або термін переноситься відповідно до нормативних положень, клієнт має право відмовитися від договору купівлі-продажу або зменшити купівельну ціну. Однак, клієнт не має права відмовитися від договору при наявності дрібних дефектів. Вимоги клієнта про відшкодування збитків і відшкодування безплідних зусиль будуть прийнятними тільки відповідно до статті VI цих умов, і в іншому випадку відхиляються.

* 6. Претензії та права, що виникають через дефектні товари, можуть бути пред’явлені клієнтом тільки протягом дванадцятимісячного гарантійного терміну, починаючи з дня поставки товару, за винятком випадків, коли клієнт є юридичною особою, яка діє згідно з міжнародним правом, в рамках публічного довірчого фонду або як підприємець, який займається своїм ремеслом або професією в момент укладення контракту. Це не поширюється на претензії і права, що випливають з недбалого або навмисного ігнорування наших обов’язків, а також не відноситься до загроз для життя, кінцівок або здоров’я, викликаних злочинною недбалістю з нашого боку. Порушення обов’язків нашим законним представником або заступником агента буде вважатися порушенням обов’язків нами.

* 7. Якщо клієнт приймає предмет контракту, незважаючи на те, що йому відомо про недоліки, клієнт має право пред’являти претензії про дефекти тільки в тому випадку, якщо клієнт залишає за собою такі претензії під час прийняття товару. 

VII. Особливі умови

* 1. Вироби, відправлені як зразки, які стали непридатними через ремонт або модифікації, або замінені деталі, повинні бути віддані на злам або іншим чином утилізовані, за відсутності іншої домовленості.

* 2. Товари, виготовлені за індивідуальним замовленням, а також товари, які не завжди є у нас в наявності (так звані рідкісні товари), є обов’язковими до покупки клієнтом.

* 3. Повернення таких предметів відбуватиметься тільки за особливих виняткових умов і за попередньою письмовою згодою. Якщо такі товари повертаються без попередньої письмової згоди, клієнт погоджується з тим, що ми або негайно розпорядимося такими товарами і виставимо рахунок клієнту за ціною покупки, в результаті чого будуть утримані 25% від їхньої вартості за витрати, нереалізований прибуток і, можливо, фрахтові збори , або, що ми, на наш розсуд, повернемо товар клієнту за його рахунок і будемо стягувати з нього понесені грошові збори. Клієнт має право надати докази того, що витрати і нереалізований прибуток склали менше 25% від вартості товару, що повертається. Це не скасовує обов’язок доведення.

* 4. Починаючи з 1 березня 2014 року ми будемо стягувати комісійний збір в розмірі 1000 гривень за кожну позицію, повернену з письмової згоди, якщо повернення не буде завершеним протягом 10 днів з моменту отримання клієнтом товару. Клієнт несе транспортні витрати. Плата буде стягуватися, якщо клієнт скасовує замовлення на товари, які вже були доставлені; якщо клієнт має намір повернути товари, які більше не потрібні; якщо клієнт розмістив неправильне замовлення та тільки після його прийняття зрозумів, що замовлення було неправильним; якщо клієнт помилково замовив занадто велику кількість товару, або якщо клієнт ще з якихось причин необґрунтовано відмовляється прийняти підтвердження замовлення. Ці правила не застосовуються до повернень товару через помилкові поставки, здійснені нами, або до обґрунтованих скарг клієнта. Клієнт зберігає за собою право надати докази того, що ми понесли менший збиток. Це не скасовує обов’язок доведення.

 VIII. Обмеження відповідальності та відмова від відповідальності

* 1. Загальні умови продажу, поставок і оплати містять переконливі положення, що стосуються нашої відповідальності та гарантій наших обов’язків і якості товарів, і заперечують будь-які інші гарантії або претензії щодо якості будь-якого характеру, незалежно від правової основи таких поданих вимог, зокрема, що виникають через порушення обов’язків за договірним зобов'язанням, у зв’язку з неприпустимими діями та претензіями щодо нанесення шкоди втраченому прибутку клієнта або інших фінансових втрат.

* 2. Обмеження відповідальності відповідно до пункту 1 статті VIII. не застосовується для прийняття гарантії або ризику закупівель, для зобов’язань відповідно до закону про відповідальність за продукцію або за зобов’язання, пов’язані з загрозою для життя, кінцівок і здоров’я або з істотними договірними зобов’язаннями. У разі порушення наших договірних обов’язків і за винятком умисного порушення, грубої недбалості та несення відповідальності в результаті заподіяної шкоди для життя, кінцівок або здоров’ю, ми будемо нести відповідальність тільки за розумно передбачувані збитки, що передбачаються в договорі. Це не є інверсією обов’язку доведення за рахунок клієнта.

* 3. Клієнт самостійно вирішує, як використовувати товари або інші послуги, що надаються нами. Якщо ми не підтвердили конкретні характеристики та можливості продукту для узгодженого використання на основі договору, всі технічні консультації, пов’язані з їх використанням, не тягнуть за собою юридичні зобов’язання. Ми будемо нести відповідальність тільки за надані або упущені консультації щодо характеристик або легкість читання продуктів, що поставляються відповідно до положень пункту 1 статті VIII. і пункту 2 статті VIII. цих умов.

* 4. Обмеження відповідальності, викладене в статті VIII., застосовується до клієнтів, які є юридичними особами, що діють згідно з міжнародним правом, в рамках публічного довірчого фонду або як підприємці, які займаються своїм ремеслом або професією на момент укладення контракту.

IX. Місце розгляду спорів, правові норми, що застосовуються, часткова відсутність юридичної чинності

* 1. Ексклюзивним міжнародним місцем для розгляду спорів, включаючи позови, що стосуються векселів і чеків, є суд в зареєстрованому офісі нашої компанії, якщо клієнт є юридичною особою, яка діє згідно з міжнародним правом, в рамках публічного довірчого фонду або як підприємець, який займається своїм ремеслом або професією на момент укладення контракту. Проте, ми також маємо право подати позов проти клієнта на місці розгляду спорів клієнта.

* 2. Виключним правом, що застосовується до правовідносин між нами і клієнтом, є закон України. Однакові закони про закупівлі, засновані на міжнародних договорах про закупівлю, зокрема єдині закони про міжнародну покупку рухомих товарів і про виконання таких договорів купівлі-продажу (Гаазька конвенція), а також Договір ООН про покупку товарів, не застосовуються.

* 3. Якщо будь-який пункт цієї угоди є недійсним, інші положення і угоди залишаться без змін.

 

Безкоштовний тел.: 0800300210
@
info@bohnenkamp.ua

* Обов'язкові поля

Вам потрібна допомога?
Натисніть на значок довідки справа, щоб відкрити навчальні інструкції по використанню магазину.